image
hl1

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

rounded_img

Το σχολείο μας είναι παιδοκεντρικό με τα παιδιά βασικούς πρωταγωνιστές.

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα προσφέρει στα παιδιά ευκαιρίες να αναπτύξουν δεξιότητες, να διατυπώσουν ερωτήματα και απορίες, να πειραματιστούν, να ανακαλύψουν δίνοντάς τους το χρόνο και το δικαίωμα να πάρουν πρωτοβουλίες, να δοκιμάσουν, να συνεργαστούν, να εκφράσουν ιδέες, να κάνουν υποθέσεις και να καταλήξουν στα δικά τους συμπεράσματα.
Οι δάσκαλοί μας για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της σύγχρονης προσχολικής εκπαίδευσης καλούνται να παρατηρούν και όχι απλά να βλέπουν, να αφουγκράζονται και όχι απλά να ακούν, να ερμηνεύουν και όχι απλά να θεωρούν, να δημιουργούν εμπειρίες και όχι απλά να προσφέρουν έτοιμη γνώση , να αναπτύσσουν σχέσεις και να εξελίσσονται διαρκώς.
Αυτό επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη διαθεματικών προγραμμάτων που βασίζονται σε σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις και μεθοδολογίες, όπως: ανθρωπιστικό μοντέλο του Bourdieu, Reggio Emilia approach, High Scope Approach, project Approach, Βήματα για τη ζωή, ορατή σκέψη των παιδιών, project Zero Harvard University, Out of Eden Learn Harvard University, αρχιτεκτονική για παιδιά.
Εάν πιστεύετε, ότι το σχολείο είναι χώρος μάθησης, δημιουργίας και έμπνευσης, όπως αξίζει σε κάθε παιδί, τότε ελάτε να γνωριστούμε από κοντά.

Δραστηριότητες

Eργαστήρι οικολογικής εκπαίδευσης και συνείδησης, κηπουρική

Στο εργαστήρι αυτό τα παιδιά προσεγγίζουν την έννοια του περιβάλλοντος τόσο από τη φυσική όσο και από την κοινωνική του διάσταση. Από αυτό ξεκινούν και εξελίσσονται σχεδόν όλα τα υπόλοιπα.

Εργαστήρι κατανόησης χώρου και εαυτού “καθρέφτη, καθρεφτάκι μου”

’Στο παιδί η κινητική λειτουργία, η διανοητική ανάπτυξη και η συναισθηματική ανάπτυξη συνδέονται στενά. Πρώτα πρώτα με κινητικές ασκήσεις, έπειτα με αισθητηριοκινητικές ασκήσεις και τέλος με αντιληπτικοκινητικές ασκήσεις προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να κατανοήσουν τις έννοιες με τις οποίες καταπιανόμαστε.

Εργαστήρι “χορεύω κι ονειρεύομαι”.

Με τη μουσικοκινητική αγωγή ORFF επιτυγχάνουμε τη γνωριμία του παιδιού με τη μουσική και τη δημιουργία μουσικής από το ίδιο το παιδί με χρήση απλών μουσικών οργάνων

Εργαστήρι “ηθοποιός σημαίνει φως”.

Το θεατρικό παιχνίδι προσπαθεί μέσω του θεάτρου να μυήσει το παιδί στο επικοινωνιακό γεγονός που λέγεται ζωή. Δανείζεται τεχνικές από το θέατρο για να το απελευθερώσει πολλαπλά (φαντασία, δημιουργικότητα, συμβολική σκέψη, κριτικό στοχασμό, έκφραση, εκφραστικότητα). Κατορθώνει να συνδυάσει όλα τα καλλιτεχνικά μαθήματα (εικαστικά, μουσική, θέατρο).

το μουσείο.

Άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία σημαίνει μεταξύ άλλων και εξωτερικές δραστηριότητες σε πολιτιστικούς χώρους, όπως είναι τα Μουσεία. Έχοντας στόχο την αποτελεσματικότερη μάθηση σε αυτά χρησιμοποιούμε ενεργητικές μεθόδους μάθησης, που διευκολύνουν την ανάπτυξη της σχέσης μεταξύ εκθέματος και επισκέπτη.

λαϊκή παράδοση

Η ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση των νηπίων σε θέματα που άπτονται της λαϊκής μας παράδοσης, όπως πχ. η ενασχόλησή τους με τη λαϊκή παραμυθολογία, τα ήθη και τα έθιμα ή και οι πρακτικές της καθημερινότητας, τους επιτρέπει να προβληματισθούν σχετικά και να προχωρήσουν σε συγκρίσεις με τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα.

εργαστήρι των “ανασκαφών”.

Συμβάλλοντας στην εισαγωγή των μικρών παιδιών στην εξοικείωσή τους με την ερμηνεία του παρελθόντος και την οικοδόμηση κριτικής σκέψης, προτρέπουμε τα παιδιά να παρατηρούν, να προβληματίζονται, να αντιλαμβάνονται έννοιες, όπως η χρονική ακολουθία και η ιστορική εξέλιξη, να σέβονται την πολιτισμική διαφορά, να αναπτύσσουν ιστορικό λεξιλόγιο, να διατυπώνουν ερωτήματα, απόψεις και εναλλακτικές ερμηνείες.

εργαστήρια “γράφω και υπάρχω διαβάζω και πετώ”, “μαθαίνω να μετρώ”.

H προετοιμασία για τη γραφή και την ανάγνωση προσεγγίζεται στο κάθε τμήμα ανάλογα με τα γνωστικά στάδια και τις δεξιότητες της εκάστοτε ηλικιακής ομάδας. Μέσα από τη δημιουργία ενός εγγράμματου περιβάλλοντος, όλοι οι εκπαιδευτικοί του ‘’παιχνίδι και μάθηση’’ γνωρίζουμε καλά, πως η γραφή και η ανάγνωση δε διδάσκονται ως μάθημα, αλλά αναδύονται μόνον όταν (και εάν) το παιδί της προσχολικής ηλικίας βιώσει καταστάσεις γραφής μέσα στην καθημερινότητά του.

Μελέτη στο σπίτι

Εδώ υπάρχουν εργασίες, με τις οποίες τα παιδιά σας θα μπορούν να εξασκούνται στο σπίτι κατά τη διάρκεια όλης της εβδομάδας.

συνεργασία σχολείου και οικογένειας.

Οι γονείς καλείστε να πάρετε μέρος σε όλες τις εργασίες και κατασκευές του σχολείου μας που εμπλουτίζουν την εκπόνηση project.

εργαστήρι “όταν τα συναισθήματα παίρνουν ζωή”.

Στο “παιχνίδι και μάθηση” βοηθάμε το παιδί να διακρίνει λεπτές συναισθηματικές αποχρώσεις, να επικοινωνεί καλύτερα, να συζητά για το πώς αισθάνεται εκείνο και άλλα άτομα και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα συναισθήματά του. Όταν τα παιδιά αισθάνονται χαρούμενα και δημιουργικά, τότε θα είναι ικανά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κοινωνίας.

εργαστήρι ‘’κυκλοφορώ με ασφάλεια’’.

.

εκμάθηση αγγλικής γώσσας.

.

εργαστήρι ‘’φωτογραφίας, ‘’δημοσιογραφίας’’.

.