Καινοτομα Προγραμματα

Το σχολείο μας είναι παιδοκεντρικό με τα παιδιά βασικούς πρωταγωνιστές.

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα προσφέρει στα παιδιά ευκαιρίες να αναπτύξουν δεξιότητες, να διατυπώσουν ερωτήματα και απορίες, να πειραματιστούν, να ανακαλύψουν δίνοντάς τους το χρόνο και το δικαίωμα να πάρουν πρωτοβουλίες, να δοκιμάσουν, να συνεργαστούν, να εκφράσουν ιδέες, να κάνουν υποθέσεις και να καταλήξουν στα δικά τους συμπεράσματα.
Οι δάσκαλοί μας για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της σύγχρονης προσχολικής εκπαίδευσης καλούνται να παρατηρούν και όχι απλά να βλέπουν, να αφουγκράζονται και όχι απλά να ακούν, να ερμηνεύουν και όχι απλά να θεωρούν, να δημιουργούν εμπειρίες και όχι απλά να προσφέρουν έτοιμη γνώση , να αναπτύσσουν σχέσεις και να εξελίσσονται διαρκώς.
Αυτό επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη διαθεματικών προγραμμάτων που βασίζονται σε σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις και μεθοδολογίες, όπως: ανθρωπιστικό μοντέλο του Bourdieu, Reggio Emilia approach, High Scope Approach, project Approach, Βήματα για τη ζωή, ορατή σκέψη των παιδιών, project Zero Harvard University, Out of Eden Learn Harvard University, αρχιτεκτονική για παιδιά.
Εάν πιστεύετε, ότι το σχολείο είναι χώρος μάθησης, δημιουργίας και έμπνευσης, όπως αξίζει σε κάθε παιδί, τότε 
ελάτε να γνωριστούμε από κοντά.

Καινοτομα Προγραμματα

Το σχολείο μας είναι παιδοκεντρικό με τα παιδιά βασικούς πρωταγωνιστές.

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα προσφέρει στα παιδιά ευκαιρίες να αναπτύξουν δεξιότητες, να διατυπώσουν ερωτήματα και απορίες, να πειραματιστούν, να ανακαλύψουν δίνοντάς τους το χρόνο και το δικαίωμα να πάρουν πρωτοβουλίες, να δοκιμάσουν, να συνεργαστούν, να εκφράσουν ιδέες, να κάνουν υποθέσεις και να καταλήξουν στα δικά τους συμπεράσματα.
Οι δάσκαλοί μας για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της σύγχρονης προσχολικής εκπαίδευσης καλούνται να παρατηρούν και όχι απλά να βλέπουν, να αφουγκράζονται και όχι απλά να ακούν, να ερμηνεύουν και όχι απλά να θεωρούν, να δημιουργούν εμπειρίες και όχι απλά να προσφέρουν έτοιμη γνώση , να αναπτύσσουν σχέσεις και να εξελίσσονται διαρκώς.
Αυτό επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη διαθεματικών προγραμμάτων που βασίζονται σε σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις και μεθοδολογίες, όπως: ανθρωπιστικό μοντέλο του Bourdieu, Reggio Emilia approach, High Scope Approach, project Approach, Βήματα για τη ζωή, ορατή σκέψη των παιδιών, project Zero Harvard University, Out of Eden Learn Harvard University, αρχιτεκτονική για παιδιά.
Εάν πιστεύετε, ότι το σχολείο είναι χώρος μάθησης, δημιουργίας και έμπνευσης, όπως αξίζει σε κάθε παιδί, τότε 
ελάτε να γνωριστούμε από κοντά.

Δραστηριοτητες

Περιβαλλοντική Αγωγή
Ψυχοκινητική Ανάπτυξη
Μουσικοκινητική Ανάπτυξη ORFF
Κουκλοθέατρο – Δραματοποίηση – Θεατρικό Παιχνίδι – Παντομίμα
Μουσειακή Αγωγή
Λαϊκή Παράδοση
Γνωριμία Με Τον Έντυπο Λόγο
Βιβλία Μελέτης Στο Σπίτι
Κέντρα Μάθησης
Συναισθηματική Νοημοσύνη
Άλλες Δραστηριότητες

Eργαστήρι οικολογικής εκπαίδευσης και συνείδησης, κηπουρική

Στο εργαστήρι αυτό τα παιδιά προσεγγίζουν την έννοια του περιβάλλοντος τόσο από τη φυσική όσο και από την κοινωνική του διάσταση. Από αυτό ξεκινούν και εξελίσσονται σχεδόν όλα τα υπόλοιπα.

Εργαστήρι κατανόησης χώρου και εαυτού “καθρέφτη, καθρεφτάκι μου”

Στο παιδί η κινητική λειτουργία, η διανοητική ανάπτυξη και η συναισθηματική ανάπτυξη συνδέονται στενά. Πρώτα πρώτα με κινητικές ασκήσεις, έπειτα με αισθητηριοκινητικές ασκήσεις και τέλος με αντιληπτικοκινητικές ασκήσεις προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να κατανοήσουν τις έννοιες με τις οποίες καταπιανόμαστε.

Εργαστήρι “χορεύω κι ονειρεύομαι”

Με τη μουσικοκινητική αγωγή ORFF επιτυγχάνουμε τη γνωριμία του παιδιού με τη μουσική και τη δημιουργία μουσικής από το ίδιο το παιδί με χρήση απλών μουσικών οργάνων

Εργαστήρι “ηθοποιός σημαίνει φως”

Το θεατρικό παιχνίδι προσπαθεί μέσω του θεάτρου να μυήσει το παιδί στο επικοινωνιακό γεγονός που λέγεται ζωή. Δανείζεται τεχνικές από το θέατρο για να το απελευθερώσει πολλαπλά (φαντασία, δημιουργικότητα, συμβολική σκέψη, κριτικό στοχασμό, έκφραση, εκφραστικότητα). Κατορθώνει να συνδυάσει όλα τα καλλιτεχνικά μαθήματα (εικαστικά, μουσική, θέατρο).

Το μουσείο

Άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία σημαίνει μεταξύ άλλων και εξωτερικές δραστηριότητες σε πολιτιστικούς χώρους, όπως είναι τα Μουσεία. Έχοντας στόχο την αποτελεσματικότερη μάθηση σε αυτά χρησιμοποιούμε ενεργητικές μεθόδους μάθησης, που διευκολύνουν την ανάπτυξη της σχέσης μεταξύ εκθέματος και επισκέπτη.

Λαϊκή Παράδοση

Η ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση των νηπίων σε θέματα που άπτονται της λαϊκής μας παράδοσης, όπως πχ. η ενασχόλησή τους με τη λαϊκή παραμυθολογία, τα ήθη και τα έθιμα ή και οι πρακτικές της καθημερινότητας, τους επιτρέπει να προβληματισθούν σχετικά και να προχωρήσουν σε συγκρίσεις με τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα.

Ιστορία, μυθολογία, αρχαιολογία

Συμβάλλοντας στην εισαγωγή των μικρών παιδιών στην εξοικείωσή τους με την ερμηνεία του παρελθόντος και την οικοδόμηση κριτικής σκέψης, προτρέπουμε τα παιδιά να παρατηρούν, να προβληματίζονται, να αντιλαμβάνονται έννοιες, όπως η χρονική ακολουθία και η ιστορική εξέλιξη, να σέβονται την πολιτισμική διαφορά, να αναπτύσσουν ιστορικό λεξιλόγιο, να διατυπώνουν ερωτήματα, απόψεις και εναλλακτικές ερμηνείες.

Εργαστήρια “γράφω και υπάρχω διαβάζω και πετώ”, “μαθαίνω να μετρώ”

H προετοιμασία για τη γραφή και την ανάγνωση προσεγγίζεται στο κάθε τμήμα ανάλογα με τα γνωστικά στάδια και τις δεξιότητες της εκάστοτε ηλικιακής ομάδας. Μέσα από τη δημιουργία ενός εγγράμματου περιβάλλοντος, όλοι οι εκπαιδευτικοί του γνωρίζουμε καλά, πως η γραφή και η ανάγνωση δε διδάσκονται ως μάθημα, αλλά αναδύονται μόνον όταν (και εάν) το παιδί της προσχολικής ηλικίας βιώσει καταστάσεις γραφής μέσα στην καθημερινότητά του.

Μελέτη στο σπίτι

Οι εργασίες διαφέρουν για κάθε τμήμα και ο βαθμός δυσκολίας μεταβάλλεται ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.

Συνεργασία σχολείου και οικογένειας

Η παιδαγωγική διαδικασία και οι δραστηριότητες του σχολείου ανοίγουν τα φτερά τους πέρα από τα όρια της τάξης και φτάνουν ως το σπίτι. Χρησιμοποιώντας ποικίλα κέντρα μάθησης η οικογένεια συμμετέχει ενεργά στη δόμηση της γνώσης η οποία μεταμορφώνεται σε μια αδιάκοπη διαδικασία μεταξύ σχολείου και σπιτιού. Το παιδί αρχίζει να αντιλαμβάνεται πως η γνώση γίνεται ένα παιχνίδι που το παίρνει αγκαλίτσα στο σπίτι, στο σχολείο, στην κοινωνία. Έτσι, εσείς μετέχετε/συμμετέχετε ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία της οποίας μέρος αποτελεί και το δικό σας παιδί γνωρίζοντας πάντα τους στόχους του κάθε κέντρου μάθησης.

Εργαστήρι “όταν τα συναισθήματα παίρνουν ζωή”

Στο βοηθάμε το παιδί να διακρίνει λεπτές συναισθηματικές αποχρώσεις, να επικοινωνεί καλύτερα, να συζητά για το πώς αισθάνεται εκείνο και άλλα άτομα και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα συναισθήματά του. Όταν τα παιδιά αισθάνονται χαρούμενα και δημιουργικά, τότε θα είναι ικανά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κοινωνίας.

 • Βιωματική Μάθηση
 • Ανάπτυξη Project
 • Διαθεματική Προσέγγιση Ενοτήτων

 • Κυκλοφοριακή Αγωγή
  εργαστήρι ‘”κυκλοφορώ με ασφάλεια”
 • Ζωγραφική, Κατασκευές, Κολλάζ, Πηλοπλαστική, Γλυπτική, Pappier Masse
  εργαστήρι της “πινελιάς”

 • ξένη γλώσσα
  εκμάθηση αγγλικής γλώσσας

 • Φωτογραφία
  εργαστήρι φωτογραφίας, εργαστήρι δημοσιογραφίας

Δραστηριοτητες

Περιβαλλοντική Αγωγή
Ψυχοκινητική Ανάπτυξη
Μουσικοκινητική Ανάπτυξη ORFF
Κουκλοθέατρο – Δραματοποίηση – Θεατρικό Παιχνίδι – Παντομίμα
Μουσειακή Αγωγή
Λαϊκή Παράδοση
Γνωριμία Με Τον Έντυπο Λόγο
Βιβλία Μελέτης Στο Σπίτι
Κέντρα Μάθησης
Συναισθηματική Νοημοσύνη
Άλλες Δραστηριότητες

Eργαστήρι οικολογικής εκπαίδευσης και συνείδησης, κηπουρική

Στο εργαστήρι αυτό τα παιδιά προσεγγίζουν την έννοια του περιβάλλοντος τόσο από τη φυσική όσο και από την κοινωνική του διάσταση. Από αυτό ξεκινούν και εξελίσσονται σχεδόν όλα τα υπόλοιπα.

Εργαστήρι κατανόησης χώρου και εαυτού “καθρέφτη, καθρεφτάκι μου”

Στο παιδί η κινητική λειτουργία, η διανοητική ανάπτυξη και η συναισθηματική ανάπτυξη συνδέονται στενά. Πρώτα πρώτα με κινητικές ασκήσεις, έπειτα με αισθητηριοκινητικές ασκήσεις και τέλος με αντιληπτικοκινητικές ασκήσεις προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να κατανοήσουν τις έννοιες με τις οποίες καταπιανόμαστε.

Εργαστήρι “χορεύω κι ονειρεύομαι”

Με τη μουσικοκινητική αγωγή ORFF επιτυγχάνουμε τη γνωριμία του παιδιού με τη μουσική και τη δημιουργία μουσικής από το ίδιο το παιδί με χρήση απλών μουσικών οργάνων

Εργαστήρι “ηθοποιός σημαίνει φως”

Το θεατρικό παιχνίδι προσπαθεί μέσω του θεάτρου να μυήσει το παιδί στο επικοινωνιακό γεγονός που λέγεται ζωή. Δανείζεται τεχνικές από το θέατρο για να το απελευθερώσει πολλαπλά (φαντασία, δημιουργικότητα, συμβολική σκέψη, κριτικό στοχασμό, έκφραση, εκφραστικότητα). Κατορθώνει να συνδυάσει όλα τα καλλιτεχνικά μαθήματα (εικαστικά, μουσική, θέατρο).

Το μουσείο

Άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία σημαίνει μεταξύ άλλων και εξωτερικές δραστηριότητες σε πολιτιστικούς χώρους, όπως είναι τα Μουσεία. Έχοντας στόχο την αποτελεσματικότερη μάθηση σε αυτά χρησιμοποιούμε ενεργητικές μεθόδους μάθησης, που διευκολύνουν την ανάπτυξη της σχέσης μεταξύ εκθέματος και επισκέπτη.

Λαϊκή Παράδοση

Η ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση των νηπίων σε θέματα που άπτονται της λαϊκής μας παράδοσης, όπως πχ. η ενασχόλησή τους με τη λαϊκή παραμυθολογία, τα ήθη και τα έθιμα ή και οι πρακτικές της καθημερινότητας, τους επιτρέπει να προβληματισθούν σχετικά και να προχωρήσουν σε συγκρίσεις με τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα.

Ιστορία, μυθολογία, αρχαιολογία

Συμβάλλοντας στην εισαγωγή των μικρών παιδιών στην εξοικείωσή τους με την ερμηνεία του παρελθόντος και την οικοδόμηση κριτικής σκέψης, προτρέπουμε τα παιδιά να παρατηρούν, να προβληματίζονται, να αντιλαμβάνονται έννοιες, όπως η χρονική ακολουθία και η ιστορική εξέλιξη, να σέβονται την πολιτισμική διαφορά, να αναπτύσσουν ιστορικό λεξιλόγιο, να διατυπώνουν ερωτήματα, απόψεις και εναλλακτικές ερμηνείες.

Εργαστήρια “γράφω και υπάρχω διαβάζω και πετώ”, “μαθαίνω να μετρώ”

H προετοιμασία για τη γραφή και την ανάγνωση προσεγγίζεται στο κάθε τμήμα ανάλογα με τα γνωστικά στάδια και τις δεξιότητες της εκάστοτε ηλικιακής ομάδας. Μέσα από τη δημιουργία ενός εγγράμματου περιβάλλοντος, όλοι οι εκπαιδευτικοί του γνωρίζουμε καλά, πως η γραφή και η ανάγνωση δε διδάσκονται ως μάθημα, αλλά αναδύονται μόνον όταν (και εάν) το παιδί της προσχολικής ηλικίας βιώσει καταστάσεις γραφής μέσα στην καθημερινότητά του.

Μελέτη στο σπίτι

Οι εργασίες διαφέρουν για κάθε τμήμα και ο βαθμός δυσκολίας μεταβάλλεται ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.

Συνεργασία σχολείου και οικογένειας

Η παιδαγωγική διαδικασία και οι δραστηριότητες του σχολείου ανοίγουν τα φτερά τους πέρα από τα όρια της τάξης και φτάνουν ως το σπίτι. Χρησιμοποιώντας ποικίλα κέντρα μάθησης η οικογένεια συμμετέχει ενεργά στη δόμηση της γνώσης η οποία μεταμορφώνεται σε μια αδιάκοπη διαδικασία μεταξύ σχολείου και σπιτιού. Το παιδί αρχίζει να αντιλαμβάνεται πως η γνώση γίνεται ένα παιχνίδι που το παίρνει αγκαλίτσα στο σπίτι, στο σχολείο, στην κοινωνία. Έτσι, εσείς μετέχετε/συμμετέχετε ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία της οποίας μέρος αποτελεί και το δικό σας παιδί γνωρίζοντας πάντα τους στόχους του κάθε κέντρου μάθησης.

Εργαστήρι “όταν τα συναισθήματα παίρνουν ζωή”

Στο βοηθάμε το παιδί να διακρίνει λεπτές συναισθηματικές αποχρώσεις, να επικοινωνεί καλύτερα, να συζητά για το πώς αισθάνεται εκείνο και άλλα άτομα και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα συναισθήματά του. Όταν τα παιδιά αισθάνονται χαρούμενα και δημιουργικά, τότε θα είναι ικανά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κοινωνίας.

 • Βιωματική Μάθηση
 • Ανάπτυξη Project
 • Διαθεματική Προσέγγιση Ενοτήτων

 • Κυκλοφοριακή Αγωγή
  εργαστήρι ‘”κυκλοφορώ με ασφάλεια”
 • Ζωγραφική, Κατασκευές, Κολλάζ, Πηλοπλαστική, Γλυπτική, Pappier Masse
  εργαστήρι της “πινελιάς”

 • ξένη γλώσσα
  εκμάθηση αγγλικής γλώσσας

 • Φωτογραφία
  εργαστήρι φωτογραφίας, εργαστήρι δημοσιογραφίας