Προγραμματα Εκπαιδευσης

Μεταβρεφικό τμήμα 2,6-3 ετών

Στην ηλικία αυτή ενθαρρύνουμε ιδιαίτερα την ενεργό σταδιακή συμμετοχή σε ομαδικές δραστηριότητες μέσα από την κατανόηση χώρου και εαυτού, την έκφραση μέσα από την ομιλία, την ανακάλυψη των δημιουργικών ικανοτήτων μέσα από την τέχνη και τις εικαστικές αναζητήσεις, τη ρυθμική και μουσική αγωγή, την αποτύπωση αισθημάτων, την επαφή και ενασχόληση με τον έντυπο λόγο μέσα από τη δημιουργία ενός εγγράμματου περιβάλλοντος ικανού να δώσει ερεθίσματα προς ανακάλυψη, τις πρωτο- γραφικές και πρωτο- μαθηματικές ασκήσεις και όλα τα παραπάνω βιωματικά μέσω ενός και μοναδικού τρόπου, του παιχνιδιού. Κατά τη διάρκεια παραμονής του παιδιού στο Κέντρο μας του παρέχονται 3 γεύματα: πρωϊνό, δεκατιανό και μεσημεριανό. Συμμετέχοντας σε αυτό το παιδαγωγικό πρόγραμμα το παιδί θα είναι έτοιμο για το επόμενο βήμα του, το πέρασμα στο μικρό προνηπιακό τμήμα.

Προγραμματα Εκπαιδευσης

Μεταβρεφικό τμήμα 2,6-3 ετών

Στην ηλικία αυτή ενθαρρύνουμε ιδιαίτερα την ενεργό σταδιακή συμμετοχή σε ομαδικές δραστηριότητες μέσα από την κατανόηση χώρου και εαυτού, την έκφραση μέσα από την ομιλία, την ανακάλυψη των δημιουργικών ικανοτήτων μέσα από την τέχνη και τις εικαστικές αναζητήσεις, τη ρυθμική και μουσική αγωγή, την αποτύπωση αισθημάτων, την επαφή και ενασχόληση με τον έντυπο λόγο μέσα από τη δημιουργία ενός εγγράμματου περιβάλλοντος ικανού να δώσει ερεθίσματα προς ανακάλυψη, τις πρωτο- γραφικές και πρωτο- μαθηματικές ασκήσεις και όλα τα παραπάνω βιωματικά μέσω ενός και μοναδικού τρόπου, του παιχνιδιού. Κατά τη διάρκεια παραμονής του παιδιού στο Κέντρο μας του παρέχονται 3 γεύματα: πρωϊνό, δεκατιανό και μεσημεριανό. Συμμετέχοντας σε αυτό το παιδαγωγικό πρόγραμμα το παιδί θα είναι έτοιμο για το επόμενο βήμα του, το πέρασμα στο μικρό προνηπιακό τμήμα.

Μικρό προνηπιακό τμήμα 3-4 ετών

Στην ηλικία αυτή ενθαρρύνουμε ιδιαίτερα την κοινωνικοποίηση του παιδιού, την ανάπτυξη συνεργασίας και ομαδικότητας καθώς και τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με την ομάδα. Μέσα από την ενεργητική συμμετοχή στη μάθηση, την κατανόηση του κόσμου που το περιβάλλει, τη δοκιμή, την εξερεύνηση πραγμάτων, την ώθηση για πειραματισμό, τη σύγκριση, αξιολόγηση δεδομένων και συλλογή συμπερασμάτων από τα ίδια τα παιδιά προτρέπουμε το παιδί να αυτοσχεδιάσει, να βιώσει και να κατακτήσει απολαυστικά τη γνώση. Η ανάπτυξη της λεπτής και αδρής κινητικότητας, η αποτύπωση αισθημάτων μέσα από το εργαστήρι της πινελιάς και όλα τα εικαστικά υλικά, το θεατρικό παιχνίδι, η δανειστική βιβλιοθήκη, η μουσική, ο χορός, το τραγούδι, οι πλαστικές τέχνες (πηλός, ζυμάρι, πλαστελίνη), το κουκλοθέατρο, οι υπέροχες ώρες ζωγραφικής στον κήπο, τα παραμύθια και πολλά άλλα εργαστήρια συνδυάζονται αρμονικά με το παιχνίδι. Κατά τη διάρκεια παραμονής του παιδιού στο Κέντρο μας τού παρέχονται 3 γεύματα: πρωϊνό, δεκατιανό και μεσημεριανό. Συμμετέχοντας σε αυτό το παιδαγωγικό πρόγραμμα το παιδί θα είναι έτοιμο για το επόμενο βήμα του, το πέρασμα στο προνηπιακό τμήμα.

Μικρό προνηπιακό τμήμα 3-4 ετών

Στην ηλικία αυτή ενθαρρύνουμε ιδιαίτερα την κοινωνικοποίηση του παιδιού, την ανάπτυξη συνεργασίας και ομαδικότητας καθώς και τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με την ομάδα. Μέσα από την ενεργητική συμμετοχή στη μάθηση, την κατανόηση του κόσμου που το περιβάλλει, τη δοκιμή, την εξερεύνηση πραγμάτων, την ώθηση για πειραματισμό, τη σύγκριση, αξιολόγηση δεδομένων και συλλογή συμπερασμάτων από τα ίδια τα παιδιά προτρέπουμε το παιδί να αυτοσχεδιάσει, να βιώσει και να κατακτήσει απολαυστικά τη γνώση. Η ανάπτυξη της λεπτής και αδρής κινητικότητας, η αποτύπωση αισθημάτων μέσα από το εργαστήρι της πινελιάς και όλα τα εικαστικά υλικά, το θεατρικό παιχνίδι, η δανειστική βιβλιοθήκη, η μουσική, ο χορός, το τραγούδι, οι πλαστικές τέχνες (πηλός, ζυμάρι, πλαστελίνη), το κουκλοθέατρο, οι υπέροχες ώρες ζωγραφικής στον κήπο, τα παραμύθια και πολλά άλλα εργαστήρια συνδυάζονται αρμονικά με το παιχνίδι. Κατά τη διάρκεια παραμονής του παιδιού στο Κέντρο μας τού παρέχονται 3 γεύματα: πρωϊνό, δεκατιανό και μεσημεριανό. Συμμετέχοντας σε αυτό το παιδαγωγικό πρόγραμμα το παιδί θα είναι έτοιμο για το επόμενο βήμα του, το πέρασμα στο προνηπιακό τμήμα.

Προνηπιακό τμήμα 4-5 ετών

Στην ηλικία αυτή θεωρούμε, ότι το παιδί μαθαίνει καλύτερα, όταν διοχετεύει την ενεργητικότητά του, ικανοποιεί την περιέργειά του, την έφεση για μάθηση και την επιθυμία του για καινούργιες εμπειρίες. Ενθαρρύνουμε ιδιαίτερα εργαστήρια , όπως αυτά της συναισθηματικής νοημοσύνης, της χειροτεχνίας, του θεατρικού παιχνιδιού, των χρωμάτων, της οικολογίας και ανακύκλωσης, της φωτογραφίας, του ήλιου, της καθαριότητας, του δεινόσαυρου, του παραμυθά, της μυθολογίας, της δανειστικής βιβλιοθήκης, της κηπουρικής, της μαγειρικής, της διδασκαλίας μουσικοκινητικής αγωγής ORFF, θεατρικού παιχνιδιού και αγγλικής γλώσσας καθώς και εξωτερικές δραστηριότητες πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα που συνδυάζονται αρμονικά με το παιχνίδι. Κατά τη διάρκεια παραμονής του παιδιού στο Κέντρο μας του παρέχονται 3 γεύματα: πρωϊνό, δεκατιανό και μεσημεριανό. Συμμετέχοντας σε αυτό το παιδαγωγικό πρόγραμμα το παιδί θα είναι έτοιμο για το επόμενο βήμα του, το πέρασμα στο νηπιακό τμήμα.

Προνηπιακό τμήμα 4-5 ετών

Στην ηλικία αυτή θεωρούμε, ότι το παιδί μαθαίνει καλύτερα, όταν διοχετεύει την ενεργητικότητά του, ικανοποιεί την περιέργειά του, την έφεση για μάθηση και την επιθυμία του για καινούργιες εμπειρίες. Ενθαρρύνουμε ιδιαίτερα εργαστήρια , όπως αυτά της συναισθηματικής νοημοσύνης, της χειροτεχνίας, του θεατρικού παιχνιδιού, των χρωμάτων, της οικολογίας και ανακύκλωσης, της φωτογραφίας, του ήλιου, της καθαριότητας, του δεινόσαυρου, του παραμυθά, της μυθολογίας, της δανειστικής βιβλιοθήκης, της κηπουρικής, της μαγειρικής, της διδασκαλίας μουσικοκινητικής αγωγής ORFF, θεατρικού παιχνιδιού και αγγλικής γλώσσας καθώς και εξωτερικές δραστηριότητες πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα που συνδυάζονται αρμονικά με το παιχνίδι. Κατά τη διάρκεια παραμονής του παιδιού στο Κέντρο μας του παρέχονται 3 γεύματα: πρωϊνό, δεκατιανό και μεσημεριανό. Συμμετέχοντας σε αυτό το παιδαγωγικό πρόγραμμα το παιδί θα είναι έτοιμο για το επόμενο βήμα του, το πέρασμα στο νηπιακό τμήμα.

Νηπιακό τμήμα 5-6 ετών

Οι καινοτόμες δράσεις του Νηπιαγωγείου μας ενθαρρύνουν το παιδί να αναπτύξει ελεύθερα την προσωπικότητά του αξιοποιώντας έτσι τις κατακτηθείσες γνώσεις από τα προηγούμενα εκπαιδευτικά χρόνια. Επιλέγονται δραστηριότητες λειτουργικές που ενισχύουν την αυτοοργάνωση και την υπευθυνότητα. Η καταγραφή δε της συστηματικής πορείας των νηπίων βοηθά τις δασκάλες, αλλά και τους γονείς να γνωρίζουν κάθε στιγμή την πρόοδο των μαθητών σε όλους τους τομείς ανάπτυξης και αν ή πού θα πρέπει να επιμείνουν περισσότερο είτε σε ατομικό είτε σε συλλογικό επίπεδο. Γλωσσικά, μαθηματικά, κοινωνικά και επιστημονικά μαθήματα, εργαστήρια, όπως αυτά της συναισθηματικής νοημοσύνης, της χειροτεχνίας, του θεατρικού παιχνιδιού, της τέχνης, της οικολογίας και ανακύκλωσης, του ήλιου, του δεινόσαυρου, της πολικής αρκούδας, της μυθολογίας, του παραμυθά, της μαγειρικής, της κηπουρικής και πολλών άλλων, της διδασκαλίας μουσικοκινητικής αγωγής ORFF, της αγγλικής γλώσσας, αλλά και του γεγονότος, ότι το νηπιακό τμήμα ανοίγεται προς την κοινωνία με εξωτερικές δραστηριότητες πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα, συνδυάζονται πάντα αρμονικά με το παιχνίδι. Κατά τη διάρκεια παραμονής του παιδιού στο Κέντρο μας τού παρέχονται 3 γεύματα: πρωϊνό, δεκατιανό και μεσημεριανό. Συμμετέχοντας σε αυτό το παιδαγωγικό πρόγραμμα το παιδί είναι έτοιμο για το επόμενο βήμα του, το πέρασμα στη σχολική και προγραμματισμένη στα πλαίσια του Δημοτικού Σχολείου ζωή.

Νηπιακό τμήμα 5-6 ετών

Οι καινοτόμες δράσεις του Νηπιαγωγείου μας ενθαρρύνουν το παιδί να αναπτύξει ελεύθερα την προσωπικότητά του αξιοποιώντας έτσι τις κατακτηθείσες γνώσεις από τα προηγούμενα εκπαιδευτικά χρόνια. Επιλέγονται δραστηριότητες λειτουργικές που ενισχύουν την αυτοοργάνωση και την υπευθυνότητα. Η καταγραφή δε της συστηματικής πορείας των νηπίων βοηθά τις δασκάλες, αλλά και τους γονείς να γνωρίζουν κάθε στιγμή την πρόοδο των μαθητών σε όλους τους τομείς ανάπτυξης και αν ή πού θα πρέπει να επιμείνουν περισσότερο είτε σε ατομικό είτε σε συλλογικό επίπεδο. Γλωσσικά, μαθηματικά, κοινωνικά και επιστημονικά μαθήματα, εργαστήρια, όπως αυτά της συναισθηματικής νοημοσύνης, της χειροτεχνίας, του θεατρικού παιχνιδιού, της τέχνης, της οικολογίας και ανακύκλωσης, του ήλιου, του δεινόσαυρου, της πολικής αρκούδας, της μυθολογίας, του παραμυθά, της μαγειρικής, της κηπουρικής και πολλών άλλων, της διδασκαλίας μουσικοκινητικής αγωγής ORFF, της αγγλικής γλώσσας, αλλά και του γεγονότος, ότι το νηπιακό τμήμα ανοίγεται προς την κοινωνία με εξωτερικές δραστηριότητες πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα, συνδυάζονται πάντα αρμονικά με το παιχνίδι. Κατά τη διάρκεια παραμονής του παιδιού στο Κέντρο μας τού παρέχονται 3 γεύματα: πρωϊνό, δεκατιανό και μεσημεριανό. Συμμετέχοντας σε αυτό το παιδαγωγικό πρόγραμμα το παιδί είναι έτοιμο για το επόμενο βήμα του, το πέρασμα στη σχολική και προγραμματισμένη στα πλαίσια του Δημοτικού Σχολείου ζωή.

Απόλυτος Σεβασμός στο Παιδί

 • ολιγομελείς ομάδες παιδιών που μοιράζονται εύκολα την ίδια χαρά
 • εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό με πολυετή πείρα, που ενημερώνεται και επιμορφώνεται διαρκώς για τις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους
 • άμεση και συχνή ενημέρωση και συνεργασία με τους Γονείς (γραπτή, ηλεκτρονική, τηλεφωνική, δια ζώσης)
 • καθημερινή συνεργασία των εκπαιδευτικών με την ψυχολόγο του Σχολείου και μηνιαία συνάντηση Γονέων με την ψυχολόγο του Σχολείου
 • ιατρική παρακολούθηση από παιδίατρο
 • ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη
 • κάρτα υγείας μαθητή για ιατρικές εξετάσεις

 

Απόλυτος Σεβασμός στο Παιδί

 • ολιγομελείς ομάδες παιδιών που μοιράζονται εύκολα την ίδια χαρά
 • εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό με πολυετή πείρα, που ενημερώνεται και επιμορφώνεται διαρκώς για τις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους
 • άμεση και συχνή ενημέρωση και συνεργασία με τους Γονείς (γραπτή, ηλεκτρονική, τηλεφωνική, δια ζώσης)
 • καθημερινή συνεργασία των εκπαιδευτικών με την ψυχολόγο του Σχολείου και μηνιαία συνάντηση Γονέων με την ψυχολόγο του Σχολείου
 • ιατρική παρακολούθηση από παιδίατρο
 • ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη
 • κάρτα υγείας μαθητή για ιατρικές εξετάσεις