Η Φιλοσοφια

Το λειτουργεί παιδοκεντρικά.

Προτρέπουμε τα παιδιά να δομούν το δικό τους νόημα, να αναλύουν, να ερμηνεύουν και να προβλέπουν την πληροφορία.
Οι νηπιαγωγοί μας εμπιστεύονται τα παιδιά και τα παιδιά εμπιστεύονται τους δασκάλους Η ουσιαστική επικοινωνία του δασκάλου με το παιδί είναι αυτή που θα του χαρίσει αυτοπεποίθηση. Χαιρόμαστε, όταν ένα παιδί κάνει λάθος.
Είμαστε ένα ανοιχτό σχολείο, φιλικό, μη ανταγωνιστικό με σαφείς κανόνες λειτουργίας που προωθούμε την αυτονομία, τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία. Σε όλο αυτό σύμμαχος είναι ο γονιός. Δεν προχωράμε χωρίς εκείνον. Στόχος μας κάθε παιδί να είναι χαρούμενο. Μέσο για να το επιτύχουμε αυτό είναι το παιχνίδι.

Η Φιλοσοφια

Το λειτουργεί παιδοκεντρικά.

Προτρέπουμε τα παιδιά να δομούν το δικό τους νόημα, να αναλύουν, να ερμηνεύουν και να προβλέπουν την πληροφορία.
Οι νηπιαγωγοί μας εμπιστεύονται τα παιδιά και τα παιδιά εμπιστεύονται τους δασκάλους Η ουσιαστική επικοινωνία του δασκάλου με το παιδί είναι αυτή που θα του χαρίσει αυτοπεποίθηση. Χαιρόμαστε, όταν ένα παιδί κάνει λάθος.
Είμαστε ένα ανοιχτό σχολείο, φιλικό, μη ανταγωνιστικό με σαφείς κανόνες λειτουργίας που προωθούμε την αυτονομία, τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία. Σε όλο αυτό σύμμαχος είναι ο γονιός. Δεν προχωράμε χωρίς εκείνον. Στόχος μας κάθε παιδί να είναι χαρούμενο. Μέσο για να το επιτύχουμε αυτό είναι το παιχνίδι.

Λειτουργία

Στο φοιτούν παιδιά ηλικίας 2,6 έως 6 ετών. Τα παιδιά 2,6 έως 4 ετών παρακολουθούν το πρόγραμμα του Κέντρου Προσχολικής Εκπαίδευσης, ενώ τα παιδιά 4-5 ετών του τμήματος των προνηπίων και τα παιδιά 5-6 ετών του τμήματος των νηπίων παρακολουθούν το πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου μας, που λειτουργεί με Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Λειτουργία

Στο φοιτούν παιδιά ηλικίας 2,6 έως 6 ετών. Τα παιδιά 2,6 έως 4 ετών παρακολουθούν το πρόγραμμα του Κέντρου Προσχολικής Εκπαίδευσης, ενώ τα παιδιά 4-5 ετών του τμήματος των προνηπίων και τα παιδιά 5-6 ετών του τμήματος των νηπίων παρακολουθούν το πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου μας, που λειτουργεί με Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Παροχές

Το παρέχει στα παιδιά και τους Γονείς τις ακόλουθες υψηλού επιπέδου υπηρεσίες διευκόλυνσης:

 • διατροφή (πρωϊνό, δεκατιανό, μεσημεριανό),
 • μεταφορά με σύγχρονο ιδιόκτητο σχολικό λεωφορείο,
 • παιδιατρική παρακολούθηση,
 • συνεργασία με παιδοψυχολόγο, παιδοδοντίατρο,
 • ασφαλιστική κάλυψη για περιπτώσεις αστικής ευθύνης έναντι τρίτων.
 • κάρτα υγείας μαθητή για ιατρικές εξετάσεις

Παροχές

Το παρέχει στα παιδιά και τους Γονείς τις ακόλουθες υψηλού επιπέδου υπηρεσίες διευκόλυνσης:

 • διατροφή (πρωϊνό, δεκατιανό, μεσημεριανό),
 • μεταφορά με σύγχρονο ιδιόκτητο σχολικό λεωφορείο,
 • παιδιατρική παρακολούθηση,
 • συνεργασία με παιδοψυχολόγο, παιδοδοντίατρο,
 • ασφαλιστική κάλυψη για περιπτώσεις αστικής ευθύνης έναντι τρίτων.
 • κάρτα υγείας μαθητή για ιατρικές εξετάσεις